Søk  
..:: Nyheter » Ukenytt ::..   Logg inn
Åpningstider avfallsmottaket
Mandag, onsdag og fredag:
kl. 07.00 - 15.00

Tirsdag og torsdag:
kl. 07.00 - 19.00


Lørdag:
kl. 08.00 - 14.00

 

 

iso.gif

 Nyheter Minimize

Ukenytt 19. juni 2014

God fossilfri sommer
Fylkesordfører Ole Haabeth møtte mandag morgen sin svenske kollega, Landshövding Lars Bäckström midt på den gamle Svinesundsbrua for å utveksle budstikker med utfordringer til landenes regjeringer om å gjøre grenseregionen fossilfri innen 2030.

Veslemøy Hasselgård
HR- og informasjonssjef

Ukenytt 15. mai 2014

Logistikk- og innovasjonsprisen 2014
Vi gratulerer Østfold fylkeskommune og Nettbuss Øst AS med logistikk- og  innovasjonsprisen for 2014.

FREVAR vil fortsatt gjøre sitt beste for at Nettbuss Øst AS sine biogassbusser skal få lokalt produsert biogass.

Veslemøy Hasselgård
HR- og informasjonssjef

Ukenytt 8. mai 2014

Bærum kommune forlenger avfallskontrakt
Kontrakten gjelder leveranse av 20.000 tonn husholdningsavfall til energigjenvinningsanlegget på Øra.

Bærum kommune har levert husholdningsavfall til FREVAR siden tidlig på 90 tallet.

Kommunen benyttet denne gangen sin opsjonsrett i gjeldende avtale, slik at denne nå løper ut 2015.

FREVAR takker for ett langt og godt samarbeid og fortsatt tillit. 

Fredrik Hellström
direktør

Ukenytt 22. april 2014

30 år i miljøets tjeneste
I 2014 fyller et av Fredrikstads viktigste industriprosessanlegg 30 år.  «Miljøaspektet skal vektlegges», står det i FREVARs vedtekter. Hva betyr så
dette i praksis?

Fredrik Hellström
direktør

 

Ukenytt 2. januar 2014

 

FREVAR har gjennomgått og bestått 3.parts tjeneste- og miljøevaluering

 

CHWMEG - Globally Promoting Responsible Waste Stewardship, er en nonprofit organisasjon som på vegne av sine medlemmer kontrollerer at det gjennomføres en ansvarlig og

miljøvennlig behandling hos tjenesteleverandøren.

 

Høsten 2013 hadde CHWMEG en gjennomgang av anleggene her på FREVAR. En av våre kunder for levering av forurensede masser, hadde initiert gjennomgangen. Et firma fra California

var her og hadde en grundig vurdering av deponiet, sigevannssystemet, utslipp til luft fra forbrenningsanlegget og utslipp til vann fra renseanlegget.


FREVAR KF har nå fått en slik internasjonal godkjenning for å være kvalifisert til å motta slike avfallsmasser, noe vi er svært stolte av.

 

Hilsen

 

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

 

Ukenytt 13.09.2013

 

Et kvantesprang innen biogassproduksjon

 

16. juni ble FREVARs nye biogassanlegg offisielt åpnet. I disse dager er produksjonen i gang for fullt.

Det nye anlegget har kapasitet til å produsere ca. 1,5 millioner kubikkmeter gass i året.

Råstoffet er kloakkslam, husdyrgjødsel, fiskeslo og matavfall fra husholdninger og næringsliv.

Vi har hatt fagbladet på besøk, og det ga følgende reportasje.

 

Hilsen

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

 

 

Ukenytt 28.08.2013

 

Partiet Venstre på besøk hos FREVAR

 

Tirsdag 27.8.13 fikk FREVAR KF besøk av partiet Venstre.  Deltakere var Venstre sin leder Trine Skei Grande og Østfold sin representant Per Magnus Sandsmark med flere kollegaer.

 

De fikk en innføring om FREVAR KF, og omvisning på det nye biogassanlegget.
Venstres sin leder uttalte at de var imponert over FREVAR sin innsats for miljøet.

 

Hilsen

 

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

 

 

Ukenytt 16.08.2013

 

FREVAR stevner staten for forskjellsbehandling

 

Styret i FREVAR KF vedtok 15. januar 2013 å stevne staten for forskjellsbehandling i forbindelse med sluttbehandlingsavgiften på avfall. Saken er berammet behandlet i Fredrikstad tingrett 20. og 21. august 2013.

 

Det er utarbeidet et eget faktaark som inngikk i styrets behandling av saken.

 

Pressekontakt for FREVAR KF er direktør Fredrik Hellström, som treffes på mobil 915 53 325.

 

Hilsen

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

 

 

Ukenytt 11.07.2013

 

Energigjenvinningsanlegg satser på kompetanseoverføring

 

FREVAR deltar med sitt energigjenvinningsanlegg i avfallets kretsløp. Men vi er ikke alene, mange energigjenvinningsanlegg samhandler og løser derved viktige samfunnsoppgaver.


Termisk arbeidsgruppe i Avfall Norge sørger for kompetanseoverføring mellom anleggene
og bidrar derfor til utvikling og forbedringer. Avfallsforbrenning med energigjenvinning er
miljøriktig behandling av restavfallet.

 

Hilsen

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

 

Ukenytt 05.04.2013

 

Viktig informasjon til våre privatkunder som skal levere avfall til gjenvinningstasjonen

 

Det er installert ny billett-terminal i innkjøringen ved vektstasjonen. Bruksanvisning er tydlig merket på terminalen og i informasjonsvinduet.

 

Det er selvsagt fremdeles mulig å betale med kontanter/bankkort ved henvendelse til operatør i vektstasjonen.

 

Våropprydding ? Fredrikstad kommune har sin grovavfallsaksjon i perioden 22. - 30. april.

 

Ha en riktig god gjenvinningsdag på FREVAR.

 

Hilsen

vektoperatørene på FREVAR KF

 

 

Ukenytt 28.02.2013

 

Viktig informasjon til våre privatkunder som skal levere avfall til gjenvinningstasjonen

 

Det er installert ny billett-terminal i innkjøringen ved vektstasjonen. Betalingsgsautomaten er ny og enklere i bruk enn den forrige.  Nytt er også at det skal løses billett for privat avfall levert kun med bil uten henger(gratis).

 

Bruksanvisning er tydlig merket på terminalen og i informasjonsvinduet.

 

Det er selvsagt fremdeles mulig å betale med kontanter/bankkort ved henvendelse til operatør i vektstasjonen.

 

Avgiftene blir som før for avfall fra private husholdninger i Fredrikstad kommune, gratis for bil uten henger og kr. 150,- for bil med henger.

 

Ha en riktig god gjenvinningsdag på FREVAR.

 

Hilsen

 

vektoperatørene på FREVAR KF

Ukenytt pr 03.12.2012

Tilsynshøsten - resultater

Høsten på FREVAR har vært preget av to store tilsyn/revisjoner. Først var det tilsyn fra Fylkesmannens miljøvernavdeling den 15.-18. oktober, som berørte avløpsrenseanlegget inkludert biogass, energigjenvinningsanlegget og avfallshåndteringen.

Temaene for tilsynsrevisjonen var internkontroll og risikostyring, drift og tilsyn med anleggene etter miljøregelverket herunder utslippskontroll, overholdelse av utslippskrav, avfall og avfallsbehandling samt kjemikaliehåndtering.

Resultatet ble 7 avvik og 8 anmerkninger, et helt normalt resultat med tanke på det store omfanget – 4 hele dager, 3 driftsavdelinger.


Det neste som sto for tur var resertifisering ved Intertek for å fornye miljø- og kvalitetssertifikatene våre med 3 nye år. Omfanget var alle de fire driftsavdelingene våre, inkludert vannverket på Høyfjell.

Revisorene fra Intertek melder at det har vært en meget hyggelig opplevelse å stifte bekjentskap med FREVAR. Det har vært et godt samarbeid, og de har hatt gode intervjuer og befaringer ute på avdelingene. De var også imponert over kompetansen våre medarbeidere besitter.

Totalresultatet ble 11 avvik og 5 observasjoner. Dette er et godt resultat med tanke på omfanget av resertifiseringen.

Avviksbehandlingen vil skje i tett kontakt med linjeledelsen.

Reija Santala

Ukenytt pr 09.10.2012

En høst preget av tilsyn

FREVARs virksomhet er underlagt strenge rammevilkår i form av lover, forskrifter og tillatelser/konsesjoner. Vi er også miljøsertifisert iht ISO 14001, i tillegg er vannverket kvalitetssertifisert iht ISO 9001.

For avløpsrenseanlegget, energigjenvinningsanlegget og avfallshåndteringen er det Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen som er tilsynsmyndighet. Fylkesmannen gjennomfører en stor tilsynsrevisjon på alle disse tre anleggene i uke 42.

 

Temaene for tilsynsrevisjonen vil være internkontroll og risikostyring, drift og tilsyn med anleggene etter miljøregelverket herunder utslippskontroll, overholdelse av utslippskrav, avfall og avfallsbehandling samt kjemikaliehåndtering.

 

Senere i høst – uke 45 – vil vi også gjennomgå en resertifiseringsrevisjon ved Intertek Moody, som er vårt nye sertifiseringsorgan. FREVAR har vært sertifisert i hele 12 år, og denne resertifiseringen betyr at vi går inn i vår 5. periode som sertifisert bedrift (sertifikatene må fornyes hvert 3. år).

 

Temaene ved resertifiseringen vil være oppfølging av ISO-standardenes krav til miljø- og kvalitetsledelse herunder miljø-/kvalitetsaspekter, miljø-/kvalitetsmål samt overholdelse av de forskjellige anleggs utslippskrav.

 

Vi hilser både Fylkesmannen og Intertek Moody velkommen, da slike tilsyns- og resertifiseringsrevisjoner er en god måte å sjekke ut vår evne til kontinuerlig forbedring og utvikling av en miljøriktig drift av anleggene.

 

Reija Santala

miljøsjef

Ukenytt pr 03.10.2012

Østfold fylkeskommune satser på biogass

Østfold fylkeskommune satser på biogass når det nå inngås nye avtaler om busstrafikk i Nedre Glomma fra sommeren 2013. Dette er helt i tråd med FREVARs satsing på produksjon av biogass de seneste 10 årene.

 

Les pressemeldingen fra Østfold Kollektivtrafikk.

 

Fredrik Hellström

Direktør

Ukenytt 04.06.2012

Tariffoppgjøret i offentlig sektor - 5 ansatte ved FREVAR er tatt ut i streik fra onsdag 06.06.2012.

Redusert tilgjenglighet for avfallsmottak fra private og innpassering fra fredag 08. juni 2012 - les pressemeldingen her.

Driften av anleggene og mottak av avfall til energigjenvinningsanleggene vil gå som normalt. Leveranse til energikundene er ikke berørt.

Vi vil fortløpende oppdatere situasjonen på våre hjemmesider og ved direkte kontakt med våre kunder/samarbeidspartnere.

Fredrik Hellström
Direktør

Ukenytt 29.05.2012

FREVAR er foreløpig ikke berammet av streiken i forbindelse med årets tariffoppgjør.

Driften av anleggene og mottak av avfall går som normalt.

Vi vil fortløpende oppdatere situasjonen på våre hjemmesider og ved direkte kontakt med våre kunder/samarbeidspartnere.

Fredrik Hellström
Direktør

 

Ukenytt 04.05.2012

Sortert husholdningsavfall fra Irland.

Avfallsmarkedet har blitt dramatisk redusert både på tilgang av avfall, og til hvilken pris som markedet er villig å betale for energigjenvinning.

FREVAR skal i løpet av 2012 erstatte flere avtaler med avfall, og må derfor vurdere nye markeder. I den sammenhengen ser vi nå på avfallsfraksjoner fra Irland.

Les hele pressemeldingen.

Fredrik Hellström
Direktør

Ukenytt 11.04.2012

Det årnær sæ'.  

Nærmere gjenvinningssamfunnet kommer du ikke, skriver KS Bedrift på sitt nettsted i dag. Vi takker for besøket og ønsker velkommen igjen.

Les hele artikkelen.

Fredrik Hellström
Direktør

Ukenytt 24.02.2012

Deler av kyststien stenges.  

Anleggsarbeid på steinmoloen gjør at kyststien fra fugletittertårnet og opp mot Art Ranger stenges midlertidig fra nå av og ut i mai måned.

Mer informasjon om dette på Fredrikstad kommunes hjemmeside.

Fredrik Hellström
Direktør

Ukenytt 20.01.2012

Hva har antimon, Norges Geologiske Institutt, Forsvarsbygg og kommunene Drammen og Fredrikstad felles ? Les mer om dette på denne linken.

Fredrik Hellström
Direktør

Ukenytt pr 21. oktober 2011

FREVAR vinner avfallsanbud i det svenske markedet.

FREVAR KF ble foretrukket som tjenesteyter i konkurranse med syv svenske anbudsgivere. Dals-Eds kommun, sammen med FREVAR KF, snur nå avfallstrømmen.

Svenske energigjenvinningsanlegg mottar årlig ca 850.000 tonn med søppel fra Norge.

Jeg er stolt av å lede en organisasjon som har kunnskap og kompetanse, samt viser seg konkurransedyktig.

Kilde: Dalslänningen tirsdag 18. oktober 2011.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt pr 17. oktober 2011

Det internasjonale kjemiåret 2011.

I helgen 15. og 16. oktober markerte Norsk Kjemisk Selskap i samarbeid med INSPIRIA science center AS  i Sarpsborg det internasjonale kjemiåret 2011.

FREVAR KF var en av flere bedrifter fra Fredrikstad som var engasjert inn for å holde foredrag denne helgen.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt pr 19. september 2011

Systemrevisjon fra Det Norske Veritas.

Vi har nå vært sertifisert etter kvalitets og miljøstandardene ISO9001 og ISO14001 i ti år.  I perioden 20 - 22 september har vi systemrevisjon med hovedfokus på vannverksdrift og implementering
av endringer.

3.parts etterprøving av vårt eget krav til kontinuerlig forbedring er en av flere grunner til at FREVAR KF følger ISO standardene for miljø og kvalitet.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt pr 15. august 2011

FREVAR KF gir 1 mill kr til etableringen av INSPIRIA science center, og støtter også driften finansielt i 6 år som partner.

Ledelsen i INSPIRIA har invitert styreleder Jan Paus og direktør Fredrik Hellström til INSPIRIA mandag den 15. august kl. 11.15 for å markere og sette pris på den avtalen som er inngått.

Pressen inviteres til å være tilstede.

Les hele pressemeldingen fra INSPIRIA her.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt pr 02. august 2011

Inspiria science center i Sarpsborg har åpnet.

La lærdom bli morsom. Vi gratulerer med åpningen og håper på et godt samarbeid i tiden framover.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt pr 22. juli 2011

Kristiandsand kommune klimanøytral i 2012.

Kristiandsand kommune er best i klassen av fremtidsbyene. Framtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Her i Fredrikstad startes det nå med plastgjenvinning innsamlet fra husholdningene og økt produksjon av biogass fra bl. annet matavfall.
Siste nytt fra
Kristiansand er å satse på elbiler som transportmiddel.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt pr 16 juni 2011

Vi gratulerer vår gode kunde og nabo Kronos Titan AS med sitt valg av miljøvennlig naturgass som et supplement til avfallsbasert energi fra FREVAR. 

Også vi på FREVAR har valgt naturgass som erstatning for olje til våre støttebrennere på energigjenvinningsanlegget.

Dette er enda et skritt på veien for å etablere et klimanøytralt industriområde på Øra.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt pr 06 juni 2011

Avfallskonferansen går av stabelen 7. 9- juni 2011.  Avfallsbransjens kanskje viktigste møteplass samler i år 800 deltakere fordelt på 60 % fra offentlig virksomhet og 40 % fra privat virksomhet.

FREVAR deltar selvsagt, og har egen stand på konferansen. Vi ønsker gamle og nye forretningsforbindelser velkommen til en prat på konferansen.

Åpningstider i pinsen – avfallsmottaket på Øra

Vi holder åpent pinseaften 11/6 og stengt 2. pinsedag 13/6.
En riktig god pinse til alle våre kunder og forbindelser fra oss på FREVAR!

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

 

Ukenytt pr 30. mai 2011

Vi gratulerer AGA AS og Fredrikstad Biogass AS med ny stasjon for biogass til kjøretøy.  Den nye stasjonen vil gi en bedre tilgjengelighet for kundene og fungere som et  synlig bevis på at biogass som drivstoff til kjøretøy er kommet for å bli.

Lokalavisene Fredriksstad Blad og Demokraten har flere artikler om dette.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt pr 03. mai 2011

10 år med utrettelig satsing på biogass som energikilde har ikke gått ubemerket hen. Les mer om saken i denne artikkelen i GassMagasinet.

Fredrik Hellström
direktør
FREVAR KF

Ukenytt fra FREVAR pr. 23.03.2011

 

Earth Hour lørdag 26. mars mellom Kl. 20:30 - 21:30.

 

Vi oppfordrer alle til å bli med på verdens største klimakampanje.  Lokalt kjemper Fredrikstad og Sarpsborg om å spare mest strøm.  I fjor var rundt 2 millioner innbyggere med på aksjonen.

 

FREVAR produserte i 2010 211GwH miljøvennlig energi - det gir et bidrag fra oss på 24 MwH den tiden aksjonen pågår.

 

Øra

23.03.2011

Fredrik Hellström

direktør

 

Ukenytt fra FREVAR pr. 08.03.2011

 

Nytt tiltak for bedret vannkvalitet.

 

For å gi en bedre effekt på lukt og smak er det i 2011 startet dosering av kloramin.  Dette sammen med UV-desinfeksjon(2008) og mikrosiler(2010) vil gi en bedret kvalitet på vannet som leveres byens innbyggere og næringsliv.

 

Mer informasjon om drikkevannsproduksjonen i Fredrikstad finner du på denne siden, eller kontakt driftssjef Fredrik Myhre Haugerud.

 

Øra

08.03.2011

Fredrik Hellström

direktør

Ukenytt fra FREVAR pr. 09.02.2011

 

Biogassproduksjonen setter fart.

 

Ny gassklokke gir mer enn tidoblet kapasitet.  Den gamle hadde en kapasitet på 50m3, mens den nye har plass til 660m3.  Den nye gassklokka er produsert i Østerrike og lokal leverandør er Nærenergi AS.

 

Med denne utvidelsen bedrer vi vår konkurranseevne som leverandør av biogass i distriktet.

 

Ønsker du mere informasjon, kontakt driftssjef Fredrik Myhre Haugerud.

 

Øra

09.02.2011

Fredrik Hellström

direktør

 

Ukenytt fra FREVAR pr. 02.02.2011

 

Vi er stolte.

 

Østfold fylkeskommune utdeler hvert år en pris til årets lærling. Jurien samles 10. februar 2011 for å kåre vinneren.  Premien er en sjekk på kroner 5000,-, og utdelingen skjer 03. mars.

 

FREVAR KF er stolte av at begge våre lærlinger, Richard A. Rudsrud og Anders Ramslie Nordbotten, er nominerte til prisen.

 

Øra

02.02.2011

Fredrik Hellström

direktør

 

Ukenytt fra FREVAR pr. 17.01.2011

 

Østfoldkonferansen 2011.

 

Den årlige Østfoldkonferansen avholdes på Quality hotel & resort i Sarpsborg 20. og 21. januar.

Blant kjente foredragsholdere finner vi Fredrikstads egen Bård Eker og
Finansminister Sigbjørn Johnsen.

 

FREVAR deltar på konferansen med helt ny stand – velkommen innom for
En hyggelig prat om miljø-, økonomi og samfunn!

 

Øra

17.01.2011

Fredrik Hellström

direktør

 

Ukenytt fra FREVAR pr. 04.01.2011

 

Beredskapsøvelse 14.12.10 i samarbeid med Fredrikstad Brannvesen.

 

Gjenvinningstasjonen på Øra er mye besøkt av publikum. Her leverer innbyggerene blant annet grovavfall og farlig avfall.

Scenarioet som det ble øvet på var brann i mottakshallen hvor farlig avfall oppbevares.  For å gjøre det mest mulig realistisk ble det brukt røkmaskiner og en markør, som simulerte at en person var svimet av inne i bygningen.

 

Markøren ble hentet ut av brannvesenets røkdykkere.  Driftsoperatørene evakuerte kundene på gjenvinningsstasjonen til sikker avstand fra situasjonen.

 

Tilbakemeldingene fra både brannvesenet og våre ansatte er at dette var en nyttig øvelse og bekrefter dermed nok en gang at samkjørte øvelser med
flere innsatsledd er en viktig prioritering.

 

Øra

04.01.2011

Fredrik Hellström

direktør

 

Ukenytt pr 15.12.2010

 

Fredrikstad får enda en biogass-stasjon, lokalisert ved Fredrikstadbrua på Østsiden. Utbygger er AGA AS og er delvis finansiert med statstilskudd via Transnova programmet.

 

FREVAR deltar gjennom vårt datterselskap Fredrikstad Biogass AS.


Øra 15.12.2010

Fredrik Hellström

direktør

 

Arbeidet med alternative energikilder går framover

 

FREVAR KF var selvsagt på banen da miljøkonferansen ZERO10 gikk av stabelen 22. november.

 

Konferansen arrangeres av Zero Emission Resource Organisation (ZERO) som er en åtte år gammel miljøstiftelse som skal bidra til å begrense klimaendringene.

 

FREVARs bidrag i konferansen kan hentes ned fra vårt nettsted.  For å lese alle foredragene, gå til konferansens eget nettsted.


 

Øra 24.11.2010

Fredrik Hellström

direktør

Årlig systemrevisjon gjennomføres av Det Norske Veritas 19. – 21. oktober

 

FREVAR er siden november 2000 miljøsertifisert etter den internasjonale standarden ISO 14001, og vannverket er i tillegg kvalitetssertifisert etter ISO 9001. Et viktig element er at sertifiseringsselskapet gjennomfører kontroller av virksomhetens miljø- og IK-system.

 

Det betyr en grundig gjennomgang og kontroll av dokumentasjonen vår, samt at de kontrollerer at vi etterlever de grenser som er satt av myndighetene i våre konsesjoner. Sertifiseringsselskapet utarbeider så en rapport, som danner grunnlaget for endringer og forbedringstiltak i systemene våre.

 

Kontinuerlig forbedring i praksis!

Øra 12.10.2010

Fredrik Hellström

direktør

 

Fjerde Oktober starter høstferien

 

Skal du være hjemme i høstferien? Bruk gjerne anledningen til å rydde hjemme eller i garasjen.

 

Avfallet leverer og kildesorterer du på FREVARs gjenvinningsstasjon. Velkommen skal du være!

 

Er du kjent med at FREVAR kontinuerlig jobber med å redusere miljøbelastningen? Les gjerne artikkelen fra Brødrene Dahls kundemagasin for september 2010. Her kan du se noen av de tiltak vi gjør for å redusere miljøbelastningen ved avfallsbehandling.

Øra 25.09.2010

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 23.08.2010

 

Med bakgrunn i brannen hos vår nabobedrift Ødegård Gjenvinning AS, informerer vi om at vi har åpent som vanlig på avfallsmottaket.

 

Levering av kvist og hageavfall kan kastes i container på avfallsmottaket. Vi henstiller til å kaste moderate mengder av kvist og hageavfall, store kvanta bes ventes med.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 15.07.2010

 

Konkurransegrunnlaget for prosess/maskin vedrørende bygging av ny råtnetank vil om kort tid bli tilgjengelig i den offentlige anbudsdatabasen.

 

Prosjektet ble tidligere i år bevilget støtte fra ENOVA, og er en del av vår satsing på økt produksjon og bruk av miljøvennlig energi.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 11.06.2010

 

Streiken er over!

 

Streiken som startet 28. mai ble avsluttet onsdag 09. juni kl. 1700.

 

Energigjenvinningsanleggene er startet opp og i tilnærmet normal drift.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 08.06.2010

 

På Øra står begge forbrenningsanleggene som følge av at ansatte organisert i DNMF er tatt ut i streik.

 

Streiken som startet 28. mai er nå inne i sitt 11. døgn. Det er avholdt et første drøftingsmøte med de fagforeninger som ikke er i streik vedrørende permittering. Dersom streiken ikke tar slutt i dag, tirsdag, blir permitteringsvarsel sendt til flere av våre ansatte.

 

Gjenvinningsstasjonen er åpent som normalt, og er ikke berørt av streiken. Det samme gjelder vann og avløpsanlegg.

 

Avfall omdirigeres nå til andre energigjenvinningsanlegg, samtidig som ballettering av avfall pågår for fullt. Vi har nå snart ca 5000 avfallsballer på lager.

 

Streiken påfører FREVAR store ekstrakostnader for alternativ avfallsbehandling.  Merkostnader blir det også for våre energikunder.  En av våre kunder bruker nå 30.000 kg olje pr døgn for å erstatte avfallsbasert energi.


FREVAR vil så lenge streiken varer gjøre alt vi kan for å minimalisere konsekvensene for våre kunder.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 28.05.2010

 

Driftsoperatører på FREVARs energigjenvinningsanlegg går i streik fra fredag 28. mai klokken 0700.

 

Streiken får umiddelbare økonomiske og miljømessige konsekvenser både for FREVAR og våre kunder.

 

Fylkesmannen i Østfold har pålagt å fortsette mottak av avfall fra våre kunder. Dette medfører omdirigering av avfall, balletering og mellomlagring.  For våre private husholdningskunder medfører streiken ingen endringer for levering av avfall.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 25.05.2010

 

Brudd i årets tariffoppgjør medfører at FREVAR KF har mottatt plassfratredelse fra Det Norske Maskinistforbund (DNMF).

Dette gir redusert behandlingskapasitet på avfall til gjenvinning, og stopp i leveranse av prosessdamp og fjernvarme fra torsdag 27. mai kl. 0700. 

 

Drift av energisentralen på Sykehuset Østfold HF Fredrikstad er søkt unntatt streiken.

 

Informasjon er sendt våre energi- og avfallskunder.  Savner du informasjon så ta kontakt.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 28.04.2010

 

Mandag 19. april hadde de kommunale(KF) og interkommunale(IKS) bedriftene innen vann og avløp sin årlige samling, denne gangen i Fredrikstad.

 

Hensikten er gjensidig informasjonsutveksling med fokus på bedre, rimligere og mer effektiv drift av egne VA-anlegg. Mer om dette på hjemmesidene til Norsk vann.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 17.03.2010

 

Styret i FREVAR KF har møte fredag 19. mars.

 

Til behandling er følgende saker:

 

 • Protokoll fra styrets møte 12.februar
 • Klimaregnskap FREVAR KF 2009
 • Status effektiviserings og optimaliseringsprosjekter
 • Grensesnitt mellom FREVAR KF og Fredrikstad kommune – HMS – og vernearbeid
 • Mottak av forurensede muddermasser fra Røsviksrenna


Klokken 12:00 vil adm.dir ved Kronos Titan, Per Thoen, gi en presentasjon av bedriften, herunder hvordan damp fra FREVAR blir benyttet i prosessene.

 

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 07.03.2010

 

Fredrikstad Biogass AS / FREVAR KF har innledet et IFU samarbeide med MenfoACT, hvor vi skal:


Utvikle, installere, teste og kvalifisere en ny membranteknologi for oppgradering av biogass.
Fiberproduksjon.
Karbonisering.
Modulutvikling.
Utvikle oppgraderingsanlegg med forbehandling og komprimering.
 
Hovedmål:
 
Oppskalere karbonmembran til kommersiell størrelse
Teste karbonmembranene hos kundebedrift, verifisere og godkjenne membranmodulene for oppgradering av biogass.

 

Fredrik Hellström

Direktør

Nyheter fra FREVAR pr 24.02.2010

 

Produksjon av energi til damp- og fjernvarmekunder går for fullt

 

vinter2010.JPG

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 11.02.2010

 

Styret i FREVAR KF har møte fredag 12. februar. Til behandling foreligger blant annet årsregnskap og årsrapport for 2009.

 

FREVARs energigjenvinningsanlegg behandlet mere enn 90.000 tonn avfall  i 2009.  Dette tilsvarer en brutto energiproduksjon på 237 GwH.

 

Fredrik Hellström

Direktør

Nyheter fra FREVAR pr 05.02.2010

 

FREVAR satser på økt produksjon av biogass. Foredlet biogass er i ferd med å bli et sikkert og tilgjengelig drivstoff for kjøretøy. Bellonas styreleder Olaf Brastad er en av dem som kan glede seg over å fylle miljøvennlig biogass både i Oslo og Fredrikstad.

 

bellona_frevar_biogass.jpg


 

Drosjenæringen i Oslo og Bellona er kommende samarbeidspartnere for å øke bruk av biogass i hovedstaden.

 

Fredrik Hellström

Direktør

Nyheter fra FREVAR pr 27.01.2010

 

Østfoldkonferansen går av stabelen i Sarpsborg den 28. og 29. januar 2010. FREVAR er selvsagt tilstede og viser fram miljøvennlig kjøretøy som går på egenprodusert drivstoff.

 

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 18.01.2010

 

Vårt vannverk produserer drikkevann til Fredrikstad og Hvaler kommune. Distribusjonen av vannet hjem til den enkelte kunde utføres
av kommunene.
 
De siste årene har FREVAR jobbet aktivt med å sikre vannet fra råvannskilden til leveransen på vannledningsnettet. Blant viktigere tiltak kan nevnes installsjon av UV-anlegg og mikrosiler som forbehandlingstrinn. Det gleder oss å se at en nylig gjennomført undersøkelse viser at innbyggerne i landet generelt har stor tillit til vann- og avløpstjenster.

 

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 06.01.2010

 

Klimakonferansen i København er over.  Verdens ledere har diskutert og prøvd å finne enighet om tiltak for en bedre verden.

 

I Fredrikstad har LNG Nordic fått støtte av Enova  til bygging av en LNG terminal.

 

Enova støtter også FREVAR med 14,9 mill. til bygging av en råtnetank for produksjon av mer biogass. På FREVAR takker vi for støtten, og har startet videreføringen av prosjektet. Bygging av ny råtnetank kan bidra til en liten, men viktig, reduksjon i utslippene av klimagasser

 

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 16.12.2009

FREVAR har etablert et nytt overvannsanlegg på avfallsdeponiet.
En spesialtilpasset løsning med GRP-rør (Glassfiberarmerte polyesterrør) ble benyttet og forventes å gi gode økonomiske og miljømessige gevinster.

 

Utbyggingen er i samarbeid med grunneier Fredrikstad kommune og Borg Havn IKS.

 

Les mer om løsningen.

Fredrik Hellström

direktør

Nyheter fra FREVAR pr 08.12.2009

 • FREVAR gratulerer Nordic LNG med finansiell støtte fra Enova SF for
  bygging av LNG terminal på Øra industriområde i Fredrikstad.

FREVAR ønsker lykke til med etableringen, og ser mange fordeler
for samspillet mellom aktørene på Øra industriområde.

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 01.12.2009

 • WHO og EU satser på vannforsyningen.
  Danmark, Sverige og Norge følger opp WHO som påpeker at vannbåren smitte er den største helserisikoen knyttet til vannforsyning.
  FREVAR deltar i et Interreg prosjekt i regi av EU som prosjektpartner. Mer informasjon om dette prosjektet.

Hva FREVAR KF gjør for å sikre godt og nok drikkevann kan du lese om på vår nettside.For ytterligere informasjon kontakt driftssjef vann og avløp Fredrik Myhre Haugerud.

Fredrik Hellström

direktør

Nyheter fra FREVAR pr 26.11.2009

 • Kjemikalieavdelingen til Statens forurensingstilsyn var på Fredrikstadbesøk tirsdag 24. November 2009. Avdelingen møtte med 95 interesserte og engasjerte SFT medarbeidere og ble tatt vel i mot av rådmann Jan Lasse Hansen som orienterte om Fredrikstad Kommune.  Deretter gikk turen videre til Øra og FREVAR KF for omvisning på anleggene og foredrag.

 

Vi takker for besøket og mange spørsmål på foredrag og omvisninger!

Fredrik Hellström

direktør

Nyheter fra FREVAR pr 18.11.2009

 • I tillegg til å energigjenvinne husholdningsavfall og næringsavfall tilbyr FREVAR sine kunder destruksjonstjenester. Tjenesten benyttes blant annet av tollvesenet.

Fredrik Hellström

direktør

Nyheter fra FREVAR pr 08.11.2009

 • Energigjenvinning av avfall kan snart bli virkelighet i NordNorge. Trondheim Energi skal i samarbeid med Iris-Salten og Bodø Energi bygge
  energigjenvinningsanlegg
  for både fjernvarme og damp.

Fredrik Hellström

direktør

Nyheter fra FREVAR pr 26.10.2009

 • Det er i disse dager nesten på dagen 25 år siden energigjenvinning av avfall i Fredrikstad startet opp.  Se bilder fra oppstarten i Fredrikstad blads historiske bilder.  I 2009 driver FREVAR også en rekke andre aktiviteter innenfor VAR området og er siden 2000 miljøsertifisert i henhold til ISO 14001 standarden.

Fredrik Hellström

direktør

Nyheter fra FREVAR pr 21.10.2009

 • Statkraft innførte restriksjoner på bruk av tilfeldig elkraft tidlig denne uken. Som følge av dette har FREVAR i samråd med sine energikunder
  omdisponert leveransene av prosessdamp og fjernvarme.

 • Konsekvensen av Statskrafts restriksjoner er at noe av prosessdampen og fjernvarmen nå blir produsert ved bruk av oljekjeler.

Fredrik Hellström

direktør

Nyheter fra FREVAR pr 12.10.2009

 

 • Webkamera med bildeoppdatering fra innkjørselen til avfallsmottaket ble introdusert på hjemmesiden i forrige uke. Dette er ett av flere kameraer i vår områdekontroll.
  Vi jobber med denne teknologien for å effektivisere driften og ha kontroll med sikkerheten på våre anlegg. Hensikten med å legge ut dette er nettopp slik Fredriksstad blad skriver i sin artikkel - informasjon til våre kunder om køutviklingen ved vårt avfallsmottak
  .

Fredrik Hellström

direktør

Nyheter fra FREVAR pr 06.10.2009

 

 • I løpet av høsten skal fylkesmannens miljøvernavdeling foreta kontroll av de 5 lovlige deponiene i Østfold.  Deponering av biologisk nedbrytbart avfall ble forbudt fra og med 01. Juli i år.

   

  Mer informasjon om deponiforbudet og fylkesmannens rolle som kontrollinstans kan du lese om på internett.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 22.09.2009

 

 • FREVAR KF har siden november 2000 vært miljøsertifisert i henhold til ISO 14 001. I tillegg er vannverket kvalitetssertifisert i henhold til ISO 9001.

   

  FREVAR KF er nå inne i sin tredje sertifikatperiode.   I oktober kommer Det Norske Veritas  på kontroll og evaluering for den fjerde sertifikatperioden.

   

  Det Norske Veritas er en uavhengig 3.e part som kontrollerer at FREVAR oppfyller de krav satt i standardene, herunder blant annet krav om kontinuerlig forbedring.

Fredrik Hellström

direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 15.09.2009

 

 • Avfall Norge sin årlige konferanse med fokus på energigjenvinning fra avfall er avsluttet for denne gang. Foredragene som ble holdt kan leses i sin helhet på denne siden.

   

  I anledning 25 års driftstid på FREVAR sitt energigjenvinningsanlegg fikk konferansen ett historisk tilbakeblikk fra driften i denne presentasjonen.

   

  Neste konferanse holdes i 2010 i Kristiansand. Her starter selskapet Returkraft AS opp ett helt nytt energigjenvinningsanlegg.

Fredrik Hellström

direktør 

Nyheter fra FREVAR pr 11.09.2009

 

 • I uke 37 og 38 er energigjenvinningsanlegget(FA) helt eller delvis stanset for rutinemessig vedlikehold.  Blant de større jobbene  er det en  varmeveksler (overheater) som skiftes ut .  Denne er sentral i produksjonen av damp til bedriftene på Øra.

Fredrik Hellström

direktør 

Nyheter fra FREVAR pr 02.09.2009

 

 • Avfall Norge setter fokus på energigjenvinning.   9. og 10. September treffes myndigheter, anleggseiere og operatører i Ålesund for å drøfte rammebetingelser for energiutnyttelse fra avfall.

Fredrik Hellström

direktør
 

 

Nyheter fra FREVAR pr 28.08.2009

 

 • Ønsker din bedrift, din skoleklasse eller kanskje du som innbygger i Fredrikstad å besøke oss?  Kontakt rådgiver avfall Leif Larsen som koordinerer og gjennomfører en stor del av alle omvisninger. Du kan også treffe Leif på telefon 69 35 73 13.

   

  Følger du linken kan du få litt informasjon om hvordan Norsk Maling- og lakkteknisk forening opplevde sitt besøk hos oss.

   

  Velkommen til en verden av energigjenvinning, rensing og miljøtanker – Velkommen til FREVAR KF!

Fredrik Hellström

direktør 

Nyheter fra FREVAR pr 17.08.2009

 

 • Flere av partiene på stortinget er åpne for å fjerne sluttbehandlingsavgiften på avfall. Dette kom fram i en åpen høring mandag 17. August.   Et vilkår for god avfallsbehandling er like rammebetingelser, spesielt innenfor de nordiske land, hvor det konkurreres på samme marked.

Fredrik Hellström

direktør 

Nyheter fra FREVAR pr 11.08.2009

 • Sommerens kraftige regnskyll forårsaker dårlige renseresultat for fjerning av fosfor fra avløpsvannet. Kravet til fosforfjerning er 90%.  Dette er vanskelig å oppnå ved tilførsel av store mengder med regnvann/overflatevann til hovedrenseanlegget på Øra.

   

  Vi på FREVAR skal vurdere flere nye prosesstekniske alternativer for å ta hånd om ekstreme svingninger i avløpsmengdene.

   

  Ved kraftige regnskyll går en stor del av regnvannet inn i avløpsledningene og gjør at de store pumpestasjonene går i overløp og kloakken slippes urenset ut i Glomma. Kun 10 til 20 prosent av avløpsvannet kommer fram til hovedrenseanlegget på Øra.

   

  Fredrikstad kommune satser derfor stort på sanering av ledningsnettet og separere overvannet fra avløpsnettet.  Fagrådet for ytre Oslofjord overvåker Oslofjordens miljøtilstand.

   

   Fredrik Hellström

   direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 05.08.2009

 • Europas første truck med biogass som drivstoff finner du i Fredrikstad. Siden slutten av juli har trucken, som er en CAT 25 fra Atlet Norge AS / Quick Truckservice AS vært i daglig drift på Øra i Fredrikstad.

   Fredrik Hellström

   direktør

Nyheter fra FREVAR pr 23.07.2009

 • FREVAR gratulerer Parkeringsetaten i Fredrikstad kommune med ny ”biogass bil”. Dette er bil nummer 32 i Fredrikstad distriktet som bruker klimanøytralt drivstoff.  Er du interessert i  å lese mer om biogass som drivstoff for bil? Da kan du klikke her .

   Knut Lileng

  Assisterende direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 13.07.2009

  

Fredrik Hellström
Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 06.07.2009

  

 • FREVAR gratulerer DAØ IKS som akkreditert for prøvetaking av avløpsvann fra avløpsanleggene i Østfold.
 • Halden kommune sender søpla si til Lidköping i Sverige. Halden er bare en av mange norske kommuner som nyter godt av de lave statlige avgiftene på avfallsbehandling i Sverige.
 • Med 2 høydebassenger for drikkevann sikrer FREVAR KF bedrifter og innbyggere i Hvaler og Fredrikstad kommune nok drikkevann, selv under lange tørkeperioder. Se videoreportasje i lokalavisa Fredriksstad Blad.

 

Fredrik Hellström
Direktør

Nyheter fra FREVAR pr 30.06.2009

  

 • Vi gratulerer Uniol AS med ny biodieselfabrikk på Øra Industriområde i Fredrikstad. Miljøvennlig energi i form av damp til den nye fabrikken vil bli levert av FREVAR KF.


 • Norges første klimanøytrale industriområde på Øra ? Les annonse publisert av SFT i Dagens Næringsliv 23. Juni 09.

 

Fredrik Hellström
Direktør

Nyheter fra FREVAR pr 15.06.2009

  

 • På avfallskonferansen i Bergen vant vi 3. plass for mest informative stand. Vi takker arrangør, medutstillere og ikke minst alle dere besøkende som gjorde dette mulig.


 • Sommeren er definitivt her, også på FREVAR.  Mange ferievikarer gjør i denne måneden storinnrykk på foretaket for å holde hjula i gang mens vi andre har ferie.  Vi ønsker våre eiere, kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer !

 

Fredrik Hellström
Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 08.06.2009

  

 • FREVAR deltar denne uken med egen stand på årets avfallskonferanse i Bergen.

 •  Biogassbilene fra FREVAR KF fikk stor oppmerksomhet på Vennergidagen 4. Juni på Isegran i Fredrikstad.  En ung herremann hadde følgende visdomsord: ”Genialt, hvorfor bruker ikke flere biogass som drivstoff?”

 • Avfallseksport til Sverige fra Vestlandet kan få store konsekvenser for utbyggingen av fjernvarmenettet i Bergen.

 

Fredrik Hellström
Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 25.05.2009

  

 • Ny gjenvinningsstasjon er tatt i drift, og hittil ser det ut til at vi får stadig flere miljøbevisste innbyggere.


   

 • Leveranse av energi til våre kunder er tilbake på normalen for årstiden etter noen uker med redusert leveranse. 

 • Vennergidagen 4. juni  på Isegran  stiller både FREVAR KF og Alexander Rybak.

   

Fredrik Hellström

Direktør

Nyheter fra FREVAR pr 19.05.2009

  

 • Norsk fjernvarme skal i forbindelse med sitt årsmøte i Fredrikstad besøke FREVAR onsdag 27. mai. Det ventes ca 100 deltakere, noe som er rekord.

 • Frevar gratulererTor Gunnar Jantsch som ny leder i Driftsassistansen i Østfold Jantsch kommer fra stilling i NIVA Velkommen til oss på Øra med tverrfaglig godt miljø.

  Fredrik Hellström
  Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 13.05.2009

  

 • FREVAR har ansatt Anniken Heiberg Wiig som kjemi - ingeniør på laboratoriumet. Hun kommer fra stilling hos Institutt for Energiteknikk i Halden og begynner hos oss 17.august. Velkommen !

 • 11 prøvebrønner for deponigass er satt i drift for å gi opplysninger om mulighet for drift og eventuell dimensjonering av et gassoppsamlingsanlegg.

 • Energisalget hittil i mai er noe lavere enn forventet.

   

Fredrik Hellström

Direktør

Nyheter fra FREVAR pr 07.05.2009

  

 • FREVAR har blitt medlem i KS bedrift sitt kontaktutvalg for avfallssektoren (KAS).

 • 26 ungdommer får feriejobb på FREVAR i sommerferien dette året.

 • FREVAR KF inngår etter anbudsrunde rammeavtale med konsulentfirma PÖYRY og Mepex innen fagområdet avfall og energi.

 

Fredrik Hellström

Direktør

 

 

 

Nyheter fra FREVAR pr 27.04.2009

  

 • Nye omfattende utslippsmålinger er gjennomført på energigjenvinningsanlegget.  Resultatene viser at utslippene fortsatt er lave, langt under krav gitt i utslippstillatelsen.


 • Avløpsrenseanlegget har kjøpt truck og vaktbil tilpasset for drift med biogass.

 • Anbud på konsulenttjenester innen forbrenning og avfallsbehandling er i sluttfasen.

 

Fredrik Hellström

Direktør

Nyheter fra FREVAR pr 20.04.2009

  

 • Forbrenningsanlegget har planlagt driftsstopp for vedlikeholdsarbeider i uke 16.  Dette medfører ingen endringer i mottak av avfall til behandling fra verken bedrifts- eller private kunder.
 • En ventil tilknyttet rentvannsmagasinene havarerte i påskeuken.  Effektiv innsats fra eksterne leverandører, Fredrikstad kommune og egne vaktmannskaper gjorde at vannforsyningen til Hvaler og Fredrikstad kommune kunne gå som normalt.

Fredrik Hellström

Direktør

 

 

Nyheter fra FREVAR pr 06.04.2009

  

 • Øra som klimanøytralt industriområde ?  FREVAR er en av partene som i disse dager sammen starter utredningsarbeidet.

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 30.03.2009

  

 • Firma Force Technology vant anbudet om utslippsmålinger på FREVARs Energigjenvinningsanlegg for 2009. Dette i sterk konkurranse med flere andre

  leverandører.

   

 • Online instrumentering for kontinuerlig måling av fosfor installeres på FREVARs avløpsrenseanlegg.  Hensikten er å utnytte kjemikalier bedre, for dermed å få lavere driftskostnader.

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 23.03.2009

  

 •  Tirsdag 24. mars er verdens vanndag.

   

 •  Uke 14 starter anleggsarbeider ved Borredalsdammen. Det bygges et forbehandlingsanlegg som fjerner partikler før videre behandling på vannverket. 

 •  Torsdag 26. mars får vi besøk fra UD i forbindelse med Haiti-prosjektet.

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 16.03.2009

  

 •  Storbyen København satser offensivt for å bli en CO2 nøytral by. I Fredrikstad bidrar FREVAR aktivt i programmet ”Framtidens byer” blant annet med satsingen på bruk av biogass.


 •  FREVAR KF har styremøte fredag 20. mars. Det foreligger tre saker til behandling.

 

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 09.03.2009

  

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 02.03.2009

  

 •  FREVAR KF gratulerer Fredrikstad Biogass AS med byggetillatelse for ny fyllestasjon på Østsiden (brohodet) i Fredrikstad. Sakte, men sikkert bygges distribusjonsnettet for biogass ut i distriktene.  Oslo kommune har planlagt å ha sin første biogass-stasjon ferdig på Bekkelaget i løpet av 2009.  

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 23.02.2009

 

 • Sverige storsatser videre på alternative drivstoff, nå med spesiell fokus på biogass.

   

 • Det er perfekte forhold for skigåing i Fredrikstad for tiden. Den ivrige kan faktisk ta seg en skitur helt ut til fuglekikkertårnet på Øra, via den nye kyststien. Bruk gjerne denne muligheten!

 • På avløpsrenseanlegget er nå begge sentrifugene skiftet ut.   Dette gir svært bra tørrstoff på slammet,  lavere energiforbruk og mindre transportbehov.

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 16.02.2009

 

 

 • Fagforbundet har vedtatt å gi selskapet Borgbuss i østfold økonomisk støtte til å kjøpe sin sjuende buss som går på biometangass. Vedtaket innebærer at fagforbundet dekker ekstrakostnader på ca 500 000,- slik at Borgbuss kan kjøpe en buss som går på biometan framfor en som går på diesel.

   

 • FREVAR hadde et regnskapsmessig overskudd for 2008 på ca 32 millioner kroner.   Takk til dyktige medarbeidere for innsatsen som er lagt ned.

   

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 09.02.2009

 

 

 • Styret i FREVAR KF har møte fredag 13. februar. Til behandling foreligger årsregnskap og årsberetning for 2008.

 • FREVAR skal bistå Utenriksdepartementet/Kirkens Nødhjelp i ett prosjekt på Haiti som omfatter avfallsbehandling og gradvis overgang til bruk av biogass. Prosjektet er støttet av Miljøverndepartementet.  I første omgang bidrar FREVAR med kompetanse.  Vi er stolte av å ha blitt spurt om å delta i dette prosjekt.

   

Fredrik Hellström

Direktør

 

 

Nyheter fra FREVAR pr 02.02.2009

 • Ny biogassmotor er nå i drift ved FREVAR.   Gassmotoren bruker biogass for produksjon av strøm og varmt vann til lokalt fjernvarmenett.
 • På avløpsrenseanlegget er to nye meget effektive sentrifuger satt i drift. Disse avvanner slam slik at dette blir egnet for det videre kretsløpet.
 • På vannverket er FREVAR nå i gang med prosjekt mikrosiler. Hovedhensikten med bruk av mikrosiler er utjevning av råvannskvaliteten.

 

Fredrik Hellström

Direktør

 

Nyheter fra FREVAR pr 26.01.2009

 

Kvernhuset avløpsrenseanlegg renser blant annet avløp fra Kvernhuset skole. Dette er et naturbasert renseanlegg uten kjemikalier.  Kapasiteten er 36kbm avløp pr. døgn.  Renseeffekten i 2008:

 • Rense effekt fosfor = 99 % !
 • Rense effekt organisk materiale (BOF) = 99 %!
 • Rense effekt organisk materiale (KOF) = 92 %!

Siden anleggets oppstart er det ikke påvist bakterier (TKB) i renset vann som tilføres de lokale bekkene.

 

Fredrik Hellström

direktør

 

 

Nyheter fra FREVAR pr 19.01.2009

 

Det er mye som går bra om dagen og våre ansatte, styret, eiere og innbyggerne i Fredrikstad kan blant annet glede seg til:

 

·                   Ny rekord i mengder avfall som er behandlet i energigjenvinningsanlegget 2008, ca 89 000 tonn!

 

·                   Det er ny rekord i leverte mengder energi til industrien i 2008.

 

·                 Til sist er det også ny rekord i produsert mengde biogass som drivstoff av selskapet Fredrikstad Bio gass AS (FREVAR KF eier til 50 % , 50 % eies av Borg buss.)

 

 

 

Fredrik Hellström

direktør

 

 

Nyheter fra FREVAR pr 12.01.2009

 

·                   Stor anleggsvirksomhet i forbindelse med oppføring av ny gjenvinningsstasjon.

·                   ENØK tiltak på vannverket i Bjørningstadveien  reduserer årlig strømforbruk  med 600.000 KwH.

·                   Ekstern systemrevisjon på kvalitets- og miljøsystemer skjer 13. Og 14. Januar.

·                 Styret i FREVAR KF har møte 16. Januar 2009.

 

Fredrik Hellström

direktør


      

Postadresse: Postboks 1430, 1602 Fredrikstad Besøksadresse: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad
Org.nr.: 979952171 MVA Tlf.: 69 35 73 00 // Fax: 69 35 73 01 // E-post:
FREVAR