Logo
 

Om Frevar

FREVAR KF eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. 

Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

Her kan du lese FREVAR KF sine vedtekter

 

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer