Logo
 

Våre anlegg

Frevar har anlegg for avfallsbehandling, drikkevannsproduksjon, avløpsrensing. 

Det produseres damp, strøm, fjernvarme og biogass fra avfall som ikke blir materialgjenvunnet eller deponert

Fribillettordningen ved FREVAR KF

Fribillettordningen er et tilbud til frivillige organisasjoner, hjemmehørende i Fredrikstad kommune, som er basert på dugnad og frivillig innsats. Fribillettene gjelder for avfall etter f.eks. loppemarked og annet avgrenset dugnadsarbeid. Ordinært næringsavfall, og innsamlet husholdningsavfall omfattes ikke av ordningen.

Avfallet leveres innenfor ordinære åpningstider, og leveres til enten forbrenning, deponi eller gjenvinningsstasjonen. Det er FREVAR som vurderer egnet behandling av avfallet. Ved levering til gjenvinningsstasjonen må avfallet sorteres iht. anvisning. Egne mottaksregler gjelder for fribillettordningen ved leveranse til gjenvinningsstasjonen.

Det kan tildeles maksimalt 40 fribilletter/lass pr år pr lag/forening.

Når du skal søke om fribilletter til ditt lag eller forening, skal dette gjøres minst en uke før fribilletten skal benyttes. Det kan søkes via mail: mailto:akrs@frevar.no eller mailto:sjuhol@frevar.no, eller pr. telefon: 69357300.

Alle lass skal veies og registreres. Du må derfor alltid stoppe på vekta og henvende deg til betjeningen i vekthuset.

Misbruk av ordningen medfører at FREVAR KF stopper tildeling av fribilletter til organisasjonen

Logo
Intertek ISO 9001:2015 og 14001:2015 sertifiseringer